Magnettavlor - Lineplanner enligt egna idéer - Efficienta

Magnettavlor FÖR PLANERING

Håll rätt kurs med Er planering - Lineplanner används enligt Era egna idéer och speciella behov.

magnettavlor för planering

Många funktionsmöjligheter

Lineplanner är i många avseenden ett mångsidigt system, som inte är begränsat till särskilda typer av applikationer eller tidsindelningar. 
För Er bekvämlighet har Lineplanner förmarkerad bakgrund som är indelad i 1-cm breda kolumner och rubrikinstick som gör att du kan skapa din egen tidsaxel som just du har behov av.

magnettavlor för planering

Roterande paneler

Lineplanners modulkonstruktion är en uppfinning av Efficienta- gör det till ett extremt mångsidigt system. Kommer till slutet av tavlan? Bara ta den vänstra panelen från rälsen, ta bort textplattorna och sätt panelen i höger kant. På så sätt bibehåller du en kontinuerlig översikt över planerade aktiviteter.

magnettavla med roterande paneler

Unika profillinjer

Panelerna är inte flata utan har en unik profil som håller textplattorna i rött läge. Systemet innehåller 1 st 10-kolumners bred indexpanel, 3 st 35-kolumners breda planeringspaneler. Räls till väggen och tillbehör. Var och en panel har 65 horisontella linjer och ger maximalt 7.475 planeringspunkter.

magnettavla med profillinjer

Magnetiska textplattor

Lineplanner är komplett med magnetiska textplattor i 6 ljusa färger. En enkel rörelse är allt som behövs för att flytta textplattorna och försäkra sig om att planeringen är up-to-date. Oönskade vertikala rörelser av textplattorna är skyddade genom profillinjerna på tavlan. Lineplanner ger dig alltid en korrekt bild eftersom textplattorna kan placeras både på och emellan linjerna.

planeringstavla med magnetiska textplattor

Återanvänd textplattorna

Det är också möjligt att med de bifogade pennorna skriva på textplattorna. Det ger ytterligare en dimension till din planering och du får ut ännu mera data av din planeringstavla. Du kan lätt torka bort texten med en fuktig trasa.

planeringstavla med magnetiska textplattor

Bryt av textplattorna

Textplattorna har en standardlängd av 20 cm. Emellertid är det enkelt att bryta av dem i cm- intervaller för att erhålla den önskade längden. Det är bara en väg på vilket sätt Lineplanner justerar sig själv efter ditt behov.

magnettavla med textplattor

Ett komplett planeringssystem i en kartong

1 indexpanel (10 cm) bred
3 planeringsmoduler (var och en 35 cm breda)
1680 cm smala magnetiska textplattor
(10 mm höga och 20 cm långa)
i sex färger:16 x röd, 16 x vit,16 x gul, 12 x orange, 12 x blå och 12 x grön.
220 cm breda textplattor 20 mm höjd och var och en 20 cm långa i vit färg till indexpanelen.
räls 115 cm längd och monteringsmaterial
avståndsmått för montering av skenorna samt linjering av kolumner.

komplett planeringssystem